3. Limfjordsforbindelse  
indlæg fra civilingeniør, lektor emeritus i trafik- og byplanlægning
Anker Lohmann-Hansen

 

Sammenfatning af Anker Lohmann-Hansens høringssvar 2022 (23 sider)


Anker Lohmann-Hansens høringssvar 2022 vedr. anlægslov:

Høringssvar 1: Egholmlinjens aflastning af Limfjordstunnelen (16 sider)

Høringssvar 2: Udbygning af E45 med paralleltunnel (38 sider)

Høringssvar 3: En ny løsning anlægslov (26 sider)

Høringssvar 4: Motorvejsudfletning ved Dall (15 sider)

December 2022

Tre fagfolk udtaler sig (hæfte på 59 sider omdelt til transportudvalget m.m.)

2023:

Replik til transportministeren (om kapacitet m.m. + alternativer til Egholmforbindelsen)

Fordele og ulemper ved to løsninger (Egholm kontra ekstra rør)

Kom i gang (Vi kan ikke vente længere)

Opfordring til transportminister: Lav en trafikøkonomisk beregning